O mně

photo_2020-07-24_13-26-07
photo_2020-07-24_13-26-07

Jack Bright je Brit z Anglie, dlouhodobě pobývající v České republice. Má více než 20 let zkušeností v různých oblastech, jako je zákaznický servis, fyzikální a sociální vědy, vzdělávání, zeměpis a cestování.

Jack je absolventem University of London a dosáhl 2: 1 v geografii Je držitelem certifikátu TEFL jako učitel angličtiny. Je také členem Královské geografické společnosti v Londýně.

Jeho mateřským jazykem je angličtina, hovoří plynně česky a zná ruský a francouzský jazyk. Má dobré kulturní a jazykové znalosti a má zkušenosti s jednáním s lidmi po celém světě. Jack nabízí jazykové služby jako učitel, přednášející, překladatel a také v oblasti cestovního ruchu jako vedoucí skupiny a průvodce.

 Jack je ženatý s Alenou a žije se svými dvěma dětmi v Praze

Jack je velmi zdatný a aktivní muž, pravidelně běhá, plave, lyžuje a cestuje po náročnějších cestách do oblastí jako Arktida a Sibiř. Kromě psaní článků o svých cestách je publikovaným autorem a natočil také tři dokumentární filmy.